Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng Bạch Đằng 6 cần tuyển bổ sung Cán bộ công nhân viên như sau: