ĐHCĐ Thường niên năm 2021 - Ngày 30/06/2021

Ngày 30/06/2021 - Công ty Cổ Phần Bạch Đằng Thăng Long (BDTL) tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, thông qua Đại hội miễn ...

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với nội dung cụ thể file đính kèm sau đây:
Video
TIN TỨC NỔI BẬT