I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

♦ Chủ tịch:

Ông Lê Hồng Sơn

- Email:

lhson77@bachdang6.vn

♦ Ủy viên

Ông Nguyễn Kim Trung

- Email:

trungbdcc@bachdang6.vn

♦ Ủy viên

Ông Phạm Trung Cương

- Email:

trungcuong@bachdang6.vn

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

♦ Tổng Giám đốc:

Ông Vũ Mạnh Nam

- Email:

nammv@bachdang6.vn

♦ Phó Tổng Giám đốc:

Ông Phạm Văn Tha

- Email:

hung.ndh@bachdang6.vn

♦ Phó Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Kim Trung

- Email:

trungbdcc@bachdang6.vn

♦ Phó Tổng Giám đốc:

Ông Phạm Trung Cương

- Email:

trungcuong@bachdang6.vn

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Trần Huy Hoàng

- Email:

hoang@bachdang6.vn

III. BAN KIỂM SOÁT

♦ Trưởng ban:

Bà Đào Thị Tuyết

- Email:

daothituyetvn@yahoo.com

♦ Ủy Viên:

Bà Trần Thị Trang

- Email:

tranminhtrang8x@gmail.com

♦ Ủy Viên:

Bà Nguyễn Thị Uyên

- Email:

nguyenuyen2509@gmail.com

IV. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

♦ Phòng Tổ chức hành chính

- Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Quốc Khanh

- Email:

quockhanh@bachdang6.vn

♦ Phòng Tài chính – kế toán

 

- Trưởng phòng:

Bà Vũ Thị Hiền

- Email:

hienkt@bachdang6.vn

♦ Phòng Kinh tế thị trường

- Trưởng phòng:

Ông Lê Đình Khoa

- Email:

 

Các Ban Điều hành Dự án/ Chỉ huy công trường

1. Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

- Địa chỉ:

Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng.

- Email:

Longphu1@bachdang6.vn

- Giám đốc BĐH:

Ông Lê Hồng Sơn

2. Dự án Cầu Nam Lý

- Địa chỉ:

Khu đô thị Nam Long, Quận 9, Hồ Chí Minh

- Email:

Namly@bachdang6.vn

- Chỉ huy trưởng:

Ông Đỗ Văn Thanh

3. Dự án Trường đại học Việt Đức

- Địa chỉ:

Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

- Email:

Vietduc@bachdang6.vn

- Giám đốc BĐH:

Ông Lê Văn Hùng

4. Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

- Địa chỉ:

Khe Quyền, Đông An, Văn Yên, Yên Bái.

- Email:

BTN@bachdang6.vn

- Chỉ huy trưởng:

Ông Phạm Văn Tha

5. Dự án Quốc lộ 2C

- Địa chỉ:

Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang

- Email:

minhtuan@bachdang6.vn

- Giám đốc BĐH:

Ông Đỗ Minh Tuấn

6. Dự án Đường Lạch Tray Hồ Đông

- Địa chỉ:

Khu 2, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

- Email:

thiepbachdang@gmail.com

- Chỉ huy trưởng:

Ông Đồng Văn Thiệp

7. Dự án xây dựng nhà ở thương mại Số 85 đường Vòng Cầu Niệm

- Địa chỉ:

Số 85 đường Vòng Cầu Niệm, Lê Chân, TP Hải Phòng

- Email:

nguyenhuong2226@gmail.com

- Giám đốc BĐH

Ông Phạm Văn Tha

- Chỉ huy trưởng:

Ông Lê Quốc Trường

8. Dự án xây dựng Trụ sở Cục thống kê thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ:

Số 3 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòg

- Email:

 

- Giám đốc BĐH

Ông Phạm Văn Tha

- Chỉ huy trưởng:

Ông Lê Quốc Trường