Dự án Thoát nước Vĩnh Niệm

Dự án Thi công một số hạng mục thuộc gói thầu B - Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I. Chủ Đầu tư  Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Video
TIN TỨC NỔI BẬT